filtropodgrzewacze

FILTROPODGRZEWACZE HGFP PN63 i PN110

Filtropodgrzewcz gazu typu HGFP przeznaczony jest do zastosowania w sieciach gazu ziemnego wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia (ciśnienie do 6,3 i 11,0 [MPa]), z przeznaczeniem do zabudowy w stacjach redukcji i/lub pomiaru gazu.

Filtropodgrzewacz służy do usuwania zanieczyszczeń stałych z przesyłanego gazu oraz do ochrony urządzeń takich jak gazomierze, reduktory i inne przed zanieczyszczeniami niesionymi przez gaz oraz do utrzymania plusowej temperatury przesyłanego gazu w celu ochrony urządzeń takich jak reduktory, piloty i inne przed szronieniem.

Zasada działania zbiornika Filtropodgrzewacza gazu.

Gaz ziemny, transportowany rurociągiem, wpływa do części gazowej filtropodgrzewacza, poprzez króciec wlotowy. Tutaj uderza w przegrodę, na niej zostaną oddzielone ewentualne frakcje ciekłe z gazu, które mogłyby nie zostać wychwycone przez filtr gazu (filtr jest umieszczony w zbiorniku gazu i dostępny przez szybkozamknięcie), jest kierowany ku górze, do wężownicy, w której cała struga jest podzielona na mniejsze strugi gazu, na dnie sitowym. Rurki wężownicy są opływane przez ciepły czynnik grzewczy (płyn niezamarzający), który poprzez ścianki rurek wężownicy przekazuje ciepło do poszczególnych strug gazu, płynących wewnątrz tych rurek. Dla poprawy skuteczności wymiany ciepła zastosowano tutaj kierownice, powodujące przepływ czynnika grzewczego dłuższą drogą. Następnie podgrzany gaz wraca do części gazowej filtropodgrzewacza, gdzie znów łączy się w jedną strugę gazu i wypływa poprzez króciec wylotowy do instalacji przesyłu gazu. Zastosowanie filtropodgrzewacza jest konieczne w miejscach redukcji ciśnienia gazu, ponieważ w wyniku tej redukcji z ciśnienia wysokiego na średnie, następuje spadek jego temperatury. Zmiana temperatury spowodowana jest efektem „Jule - Thomsona”. Z wystarczającą dokładnością można przyjmować spadek temperatury o 0,4 [oC/bar]. Głównym przeznaczeniem montażu wymienników ciepła są stacje redukcyjne, gdzie czynnikiem grzewczym jest woda lub inne medium grzejne o maksymalnej temperaturze +100 (oC) np. gotowy płyn do chłodnic K2 Kuler. Filtropodgrzewacze gazu mogą pracować w obiegu grawitacyjnym lub pompowym. Zastosowanie pompy obiegowej poprawia sprawność urządzenia, co pozwala na zastosowanie podgrzewacza o mniejszych gabarytach oraz zmniejszenie średnic rurociągów doprowadzających czynnik grzewczy. Podobnym zastosowaniem wymienników ciepła może być wykorzystanie ich do schładzania cieczy lub gazów.

 

 

 
 

Pliki do pobrania

H-GAZ Sp.J.
35-303 Rzeszów | ul. Mieszka I 48/50 | tel./fax 17 850 63 33, 17 850 63 43
e-mail:
realizacja Ideo powered by: CMS Edito