regulamin wykonywania badań

Regulamin przedstawiony poniżej jest integralną częścią oferty usług "H-GAZ" Sp. z o.o., zawartych umów i wykonywanych zleceń.

Klienci Laboratorium winni przed złożeniem zlecenia na badania zapoznać się z jego treścią.

H-GAZ Sp.J.
35-303 Rzeszów | ul. Mieszka I 48/50 | tel./fax 17 850 63 33, 17 850 63 43
e-mail:
realizacja Ideo powered by: CMS Edito