oferta badań

 
 

 
 

 
 


Laboratorium Badań Nieniszczących "H-GAZ" Sp. z o.o. oferuje usługi badań nieniszczących złączy spawanych w następujących metodach:
- badania wizualne (VT), w tym z użyciem wideoendoskopu z zapisem cyfrowym,
- badania penetracyjne (PT),
- badania magnetyczno-proszkowe (MT),
- badania ultradźwiękowe (UT), w tym pomiaru grubości grubościomierzem ultradźwiękowym,
- badania radiograficzne (RT) z zastosowaniem metody izotopowej (Se-75).

 

Wykonujemy także:
- pomiary twardości (HT),
- badania powłok izolacyjnych, w tym badania poroskopem iskrowym.

Wszystkie badania nieniszczące złączy spawanych prowadzą specjaliści z 2 stopniem kwalifikacji.

Laboratorium posiada nowoczesny sprzęt do prowadzenia badań i oceny ich wyników.
Wyposażenie laboratorium pozwala na wykonywanie badań i ich ocenę także bezpośrednio na budowie.

Dla firm współpracujących na stałe proponujemy korzystne warunki cenowe uwzględniające zakres badań, ich ilość i stałość współpracy.

 

 

 

 

 

Badania UT.


Badania ultradźwiękowe prowadzimy dla materiałów o grubości od 8mm.
Badania wykonujemy defektoskopem cyfrowym KRAUTKRAMER USM35XS.
Metodą ultradźwiękową wykonujemy także pomiar grubości, wykorzystujemy do tego grubościomierz MMX-6.

 
 

 
 

 
 

Badania PT.


Badania penetracyjne prowadzimy dla złączy doczołowych i pachwinowych.
Badania wykonujemy z wykorzystaniem materiałów firmy Helling.

 
 

 
 

 
 

Badania RT.

 

Badania radiograficzne prowadzimy wykorzystując promieniowanie gamma (g) przy pomocy aparatów firmy Sentinel załadowanych izotopem 75Se, oraz promieniowanie (X) wykorzystując samobieżne czołgacze do kontroli złączy spawanych na rurociągach. Pod względem fizycznym promieniowania te nie różnią się między sobą, zasadnicza różnica pomiędzy nimi wynika ze sposobu ich wytwarzania oraz uzyskanej energii promieniowania.

Aparaty gamma graficzne Sentinel są małymi, lekkimi, przenośnymi urządzeniami do wykonywania badań radiograficznych. Świetnie sprawdzają się w warunkach terenowych niezależnie od panujących na budowie warunków środowiskowych. W urządzeniach tych można zastosować niskoenergetyczne izotopy pozwalające na radiografię materiałów i struktur cienkościennych fragmentów stali oraz stopów o niskiej gęstości.

Czołgacze rentgenowskie które posiadamy, gwarantują zakres badań rur od średnicy 150 ÷ 1500mm. Pozwalają one na wykonywanie bardzo wysokiej jakości zdjęć, oraz na szybką i bieżącą pracę dotrzymującą kroku wykonawcom rurociągu. Urządzenia te są sterowane przy pomocy nadajnika magnetycznego. Ponadto urządzenia te posiadają zaletę jedno-ekspozycyjnej kontroli każdej spoiny, co pozwala na znaczny wzrost prędkości badań oraz zmniejszenie ich kosztów. Konstrukcja tych nowoczesnych urządzeń umożliwia łatwe wprowadzenie ich do rurociągu. Czołgacz wyposażony jest w co najmniej dwa zestawy baterii, co umożliwia nieprzerwaną pracę. Autonomiczne moduły umożliwiają łatwą naprawę i zapewniają niezawodność urządzenia.

Korzystamy ze sprawdzonego systemu błon fotograficznych firmy Kodak. Stosowanie systemu błon tego samego producenta zapewnia bardzo wysoką jakość wywoływanych radiogramów, a w połączeniu z automatyczną wywoływarką Kodak M37 zapewnia szybką i wysoką powtarzalność obrabianych zdjęć.

 

 
 

Badania MT.

 

Badania magnetyczno-proszkowe wykonujemy dla spoin doczołowych i pachwinowych.
W badaniach stosujemy materiały firmy Helling.
Do badań wykorzystujemy defektoskop magnetyczny.

 
 

 
 

Badania VT.


Badania wizualne wykonujemy dla spoin doczołowych i pachwinowych.
Prowadzimy także kontrolę spoin od strony grani z wykorzystaniem wideoendoskopu z zapisem cyfrowym.

 
 

 
 

 
 

Digitalizacja radiogramów

Digitalizacja radiogramów – jest to zamiana błony radiograficznej w postać cyfrową jako obraz za pomocą skanera i zapisania jej na nośniku.

Powstający obraz monochromatyczny może zakodować 256 różnych odcieni szarości dlatego w procesie digitalizacji bardzo ważnym czynnikiem są parametry skanera.

Laboratorium Badań Nieniszczących „H-GAZ” Sp. z o.o. wykonuje digitalizację przy użyciu skanera błon tradycyjnych Laser Film Digitizer 2905, model: 2905, firmy Array Corporation, który pozwala na uzyskanie obrazu w rozdzielczości 50 μm przy zakresie gęstości optycznej 0.0 – 4.7 – jest to urządzenie o najlepszych parametrach dostępne obecnie na rynku.

Spełnia on również pozostałe parametry najlepszej klasy jakości digitalizacji błon „DS” normy PN-EN 14096:2007.

Główne zalety digitalizacji błon radiograficznych

w Laboratorium Badań Nieniszczących „H-GAZ” Sp. z o.o.:

 

1.     Jakość obrazu – skanowanie w najwyższej klasie jakości digitalizacji „DS” wg normy PN-EN 14096-2:2007, co pozwala na utylizację błon tradycyjnych przechowywanych w archiwum,

2.     Porządek i dostęp do danych – odpowiednio opisany plik można umieścić w cyfrowym archiwum i w razie potrzeby szybko go odnaleźć,

3.     Łatwa i pewna analiza – obraz spoiny może być analizowany na ekranie skalibrowanego monitora w komfortowych warunkach,

4.     Możliwość konsultacji – zapisany obraz radiogramu  w formie elektronicznej może być przesyłany drogą elektroniczną bądź przenoszony na nośniku danych,

5.     Minimalizacja przestrzeni archiwalnej – możliwość skanowania długich, nawet kilkumetrowych radiogramów o szerokości max 360mm,

6.     Trwałość archiwizacji – obraz radiogramu nie jest narażony na działanie warunków destrukcyjnych oraz zdarzeń losowych,

7.     Obniżenie kosztów archiwizacji – rezygnacja ze specjalnych pomieszczeń przystosowanych do warunków archiwalnych.

 
 

 
 

 
 

 
 

H-GAZ Sp.J.
35-303 Rzeszów | ul. Mieszka I 48/50 | tel./fax 17 850 63 33, 17 850 63 43
e-mail:
realizacja Ideo powered by: CMS Edito