jakość

W zakresie badań nieniszczących Laboratorium spełnia wymagania jakościowe zawarte w PN-EN ISO/IEC 17025:2005, co zostało potwierdzone uzyskaniem przez Laboratorium Badań Nieniszczących "H-GAZ" Sp. z o.o. Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB1442 wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji. 

Certyfikat AB 1442

                                                                                                                                         


Laboratorium posiada uznanie Urzędu Dozoru Technicznego nr LBU-230/22, którego jest uznanym podwykonawcą nr LB-230/22.

 

 

Świadectwo uznania... Świadectwo podwykonawcy...
 
W celu monitorowania zadowolenia naszych Klientów ze świadczonych przez nas usług, prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas załączonej poniżej ankiety. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące naszej działalności.

 

Pliki do pobrania

H-GAZ Sp.J.
35-303 Rzeszów | ul. Mieszka I 48/50 | tel./fax 17 850 63 33, 17 850 63 43
e-mail:
realizacja Ideo powered by: CMS Edito