O nas

Historia Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług "H-GAZ" Sp.j. sięga roku 1992. Wtedy to została zarejestrowana jednoosobowa firma PPHiU "H-GAZ".
W początkowej fazie rozwoju, PPHiU "H-GAZ" zajmowało się handlem nowoczesnymi materiałami do budowy sieci gazowych. Stopniowy rozwój technologii budowy sieci gazowych z rur polietylenowych stworzył niszę dla prężnego rozwoju przedsiębiorstwa.
W latach 1992-1994 PPHiU "H-GAZ" zaopatrywało w rury PE i inne materiały do budowy sieci gazowych inwestycje z rejonu dawnego województwa rzeszowskiego, przemyskiego i krośnieńskiego. W roku 1994 PPHiU "H-GAZ" przekształcone zostało w spółkę cywilną. W takiej formie prawnej działało do roku 2001.

 

 
 

Lata działalności PPHiU "H-GAZ" s.c. to zdecydowane ugruntowanie jej pozycji na rynku oraz jej dalszy rozwój. W okresie tym spółka rozpoczęła działalność eksportową na rynek Ukrainy, propagując tam polską technologię łączenia rur gazowych PE.

W roku 1997 PPHiU "H-GAZ" s.c. rozpoczęła produkcję gazowych stacji redukcyjno-pomiarowych. Zajęła się także wykonawstwem remontów stacji gazowych i modernizacją istniejących układów pomiarowych gazu.

PPHiU "H-GAZ" s.c. wyprodukowała w roku 2000 wzorcowe zestawy montażowe gazomierzy turbinowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymały certyfikat Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego PGNiG S.A. na zgodność z normą ZN-G-4008. Otrzymanie tego certyfikatu otworzyło spółce możliwość produkcji elementów wyposażenia stacji gazowych nie tylko na własne potrzeby ale i dla innych producentów stacji gazowych.

Zgodnie ze zmieniającym się prawem w roku 2001 spółka cywilna została przekształcona w spółkę jawną i w takim układzie funkcjonuje obecnie.

 
 

W roku 2002 wybudowany został warsztat produkcyjny w Tyczynie koło Rzeszowa, do którego została przeniesiona produkcja stacji gazowych.

Rok 2002 zaowocował także uzyskaniem przez PPHiU "H-GAZ" Sp.j. certyfikatu ISO 9001:2000 w zakresie projektowania, produkcji i obsługi serwisowej stacji gazowych oraz sprzedaży materiałów do budowy sieci sanitarnych.
 

 

W roku 2005, po przeprowadzeniu odpowiednich procedur związanych z oceną zgodności z Dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE, uruchomiona została produkcja filtrów gazowych stosowanych w stacjach gazowych średniego ciśnienia. Produkcja ta odbywa się pod nadzorem Jednostki Notyfikowanej Urzędu Dozoru Technicznego.
 
W kolejnych latach ustanowiony system jakości został przebudowany pod kątem uzyskania certyfikatu i utrzymania systemu jakości w produkcji spawalniczej.
 
W roku 2005 nastąpiła recertyfikacja systemu ISO 9001:2000 w uznanej jednostce certyfikacyjnej TÜV NORD CERT a rok później przeprowadzono certyfikację na zgodność z normą PN-EN ISO 3834-2 (PN-EN 729-2).
 
W związku z prowadzoną inwestycją dotyczącą budowy stacji I-go stopnia wraz z gazociągiem zasilającym na terenie Zakładów Chemicznych „SIARKOPOL” w Tarnobrzegu, firma „H-GAZ” uzyskała dodatkowe uprawnienia UDT w zakresie rurociągów przesyłowych gazu.
 
W roku 2007 PPHiU „H-GAZ” Sp.j. opracowała i uzgodniła projekty wysokociśnieniowych filtrów i podgrzewaczy gazu. Produkcja tych urządzeń rozpoczęła się w roku 2008.
 
 

Firma "H-GAZ" Sp.j. zatrudnia obecnie między innymi kilkunastu inżynierów, w tym jednego z tytułem doktora nauk technicznych, wykwalifikowanych spawaczy oraz monterów posiadających doświadczenie w budowie stacji gazowych.

Głównym trzonem działalności spółki jest obecnie produkcja stacji gazowych, filtrów oraz produkcja zestawów montażowych gazomierzy turbinowych i rotorowych. Zasadniczą część działalności spółki stanowi też handel materiałami do budowy sieci gazowych, w tym także eksport na Ukrainę.
Spółka posiada pewną pozycję na rynku województw podkarpackiego i małopolskiego, gdzie prowadzi większość inwestycji.
H-GAZ Sp.J.
35-303 Rzeszów | ul. Mieszka I 48/50 | tel./fax 17 850 63 33, 17 850 63 43
e-mail:
realizacja Ideo powered by: CMS Edito